Suchresultat

Verbindung:

Ausgangsperson Daniel Stieger.

Resultat:

Schritt 1: Vater: Stieger Niklaus

Schritt 2: Vater: Stieger August Hermann (August) (*1906-09-09 †1992-01-14)

Schritt 3: Mutter: Stieger-Dux Maria Josepha ("Josefina") (*1881-01-11 †1957-04-06)

Schritt 4: Vater: Dux August Ferdinand (August, "alt Verwalters") (*1842-02-08 †1908-02-01)

Schritt 5: Vater: Dux Johann Jakob (Jakob, "Garbrieles", "Nauer Josephes", "Josephes") (*1802-04 †1890-12-24)

Schritt 6: Partner: Dux-Stieger Anna Maria (*1806-10-15 †1840-11-03)

Schritt 7: Vater: Stieger Joseph (*1777-10-23 †1848-03-10)

Schritt 8: Kind: Stieger Joseph Anton (Joseph, "Joses", "Pfleger") (*1809-11-26 †1890-03-16)

Schritt 9: Kind: Kühnis-Stieger Maria Elisabetha Sophia (Maria Elisabeth, Maria Sophia, Sophie, "Joses") (*1851-12-02 †1891-12-02)

Schritt 10: Partner: Kühnis Joseph Wilhelm (Wilhelm, "Danners", "Tanners") (*1846-01-05 †1907-08-12)

Schritt 11: Partner: Kühnis-Stieger Maria Regina (Regina) (*1864-02-10 †1947-02-25)

Schritt 12: Vater: Stieger Johann Ulrich (Ulrich, "Joses", "Hanneslis") (*1829-05-03 †1909-04-08)

Schritt 13: Kind: Stieger Maria Sophie (*1865-04-23 †1865-07-06)

 

 

__________
Updated by Daniel Stieger (4 December 2005)