Suchresultat

Verbindung:

Ausgangsperson Daniel Stieger.

Resultat:

Schritt 1: Vater: Stieger Niklaus

Schritt 2: Vater: Stieger August Hermann (August) (*1906-09-09 †1992-01-14)

Schritt 3: Vater: Stieger Johann Wilhelm (Wilhelm) (*1871-10-13 †1927-12-24)

Schritt 4: Vater: Stieger Johann Jakob (Jakob) (*1835-11-15 †1903-01-24)

Schritt 5: Vater: Stieger Johann Jakob (Jakob) (*1809-07-26 †1880-11-23)

Schritt 6: Kind: Zäch-Stieger Anna Maria (*1837-12-18 †1923-11-19)

Schritt 7: Partner: Zäch Joseph Anton (Anton, "Stokers") (*1829-07-18 †1913-01-26)

Schritt 8: Partner: Zäch-Baumgartner Katharina (*1828-04-12 †1886-03-12)

Schritt 9: Vater: Baumgartner Johann Jakob (Jakob, "alt Gerichtsweibels", "Alt-Weibels") (*1789-08-09 †1858-08-09)

Schritt 10: Vater: Baumgartner Johannes (*1757-04-13 †1817-01-14)

Schritt 11: Kind: Kühnis-Baumgartner Anna Maria (Maria Anna, Marianna, "Damburs") (*1793-03-25 †1854-09-24)

Schritt 12: Kind: Kühnis Joseph Anton (Josef, "Tamboures", "Tambures", "Dambures") (*1824-05-21 †1891-03-24)

Schritt 13: Kind: Fleisch-Kühnis Maria Theresia (Therese) (*1852-10-03)

Schritt 14: Partner: Fleisch Josef Andreas (Andreas) (*1842-11-23 †1887-09-09)

Schritt 15: Partner: Fleisch-Bösch Anna Maria (*1841-04-25 †1881-05-07)

 

 

__________
Updated by Daniel Stieger (4 December 2005)