Suchresultat

Verbindung:

Ausgangsperson Daniel Stieger.

Resultat:

Schritt 1: Vater: Stieger Niklaus

Schritt 2: Vater: Stieger August Hermann (August) (*1906-09-09 †1992-01-14)

Schritt 3: Vater: Stieger Johann Wilhelm (Wilhelm) (*1871-10-13 †1927-12-24)

Schritt 4: Mutter: Stieger-Weder Anna Maria (*1830-09-04 †1901-11-11)

Schritt 5: Vater: Benz Joseph ("Hanter") (*1788-08-02 †1862-06-24)

Schritt 6: Kind: Benz Joseph ("Präsidents", "Messmers", "Pflegers") (*1815-02-06 †1850-09-23)

Schritt 7: Kind: Benz Johann Jakob ("Sepplis", "Pflegers") (*1839-10-24 †1919-02-12)

Schritt 8: Kind: Benz Johann Jakob (*1871-08-27 †1942-10-17)

Schritt 9: Partner: Benz-Loher Maria (*1872-06-15 †1951-05-21)

Schritt 10: Mutter: Loher-Lüchinger Anna Maria (Maria, "Färbers") (*1850-02-02 †1923-06-21)

Schritt 11: Vater: Lüchinger Johannes ("Färberjakobs", "Färbers") (*1828-12-30 †1914-04-07)

Schritt 12: Vater: Lüchinger Johann Jakob (Jakob, "Färbers") (*1787-05-19 †1853-05-18)

Schritt 13: Kind: Kolb-Lüchinger Katharina (*1819-12-09 †1862-01-21)

Schritt 14: Kind: Kolb Johannes (*1841-10-22 †1909-12-21)

Schritt 15: Kind: Kolb Johann (*1877-12-18 †1950-09-01)

Schritt 16: Kind: Emminger-Kolb Ida Frieda (Ida) (*1901-08-23 †1960-09-03)

Schritt 17: Partner: Emminger Wilhelm (*1902-02-17)

Schritt 18: Mutter: Emminger-Kunz Katharina

 

 

__________
Updated by Daniel Stieger (4 December 2005)