Suchresultat

Verbindung:

Ausgangsperson Daniel Stieger.

Resultat:

Schritt 1: Vater: Stieger Niklaus

Schritt 2: Mutter: Stieger-Dirr Lydia Gertrud (Lydia) (*1910-08-31 †1999-09-17)

Schritt 3: Vater: Dirr Albert (*1877-04-13 †1940-04-15)

Schritt 4: Vater: Dirr Protas (Protasius) (*1841-06-18 †1900-02-01)

Schritt 5: Vater: Dirr Sebastian (*1805-01-19 †1873-09-03)

Schritt 6: Vater: Dirr Josef (*1774-05-05 †1850-12-15)

Schritt 7: Vater: Dirr Andreas (*1715-11-30 †1798-07-18)

Schritt 8: Kind: Dirr Blasius (*1746-01-22 †1820-06-27)

Schritt 9: Kind: Dirr Joh. Georg (*1787-07-03 †1874-04-08)

Schritt 10: Kind: Bustätter-Dirr Agatha (*1813-02-01 †1840-12-06)

Schritt 11: Partner: Bustätter Blasius (*1816-01-21 †1850-08-17)

 

 

__________
Updated by Daniel Stieger (4 December 2005)