Suchresultat

Verbindung:

Ausgangsperson Daniel Stieger.

Resultat:

Schritt 1: Vater: Stieger Niklaus

Schritt 2: Vater: Stieger August Hermann (August) (*1906-09-09 †1992-01-14)

Schritt 3: Mutter: Stieger-Dux Maria Josepha ("Josefina") (*1881-01-11 †1957-04-06)

Schritt 4: Vater: Dux August Ferdinand (August, "alt Verwalters") (*1842-02-08 †1908-02-01)

Schritt 5: Vater: Dux Johann Jakob (Jakob, "Garbrieles", "Nauer Josephes", "Josephes") (*1802-04 †1890-12-24)

Schritt 6: Partner: Dux-Stieger Anna Maria (*1806-10-15 †1840-11-03)

Schritt 7: Vater: Stieger Joseph (*1777-10-23 †1848-03-10)

Schritt 8: Vater: Stieger Johannes (*1750-01-11 †1796-11-26)

Schritt 9: Kind: Stieger Johann Kaspar (Kaspar, "Joses", "Josenhanses", "Dre˙ers", "Tre˙ers") (*1780-01-29 †1853-09-17)

Schritt 10: Kind: Stieger Johann Baptist (Johann, "Kaspars", "Drehers") (*1820-09-17 †1901-07-01)

Schritt 11: Kind: Stieger Johann Robert (Robert, "Drehers", "Dreiers") (*1868-11-25 †1948-02-10)

Schritt 12: Kind: Stieger-Stieger Maria Rosa (Rosa) (*1892-12-16 †1978-12-23)

Schritt 13: Kind: Eggimann-Stieger Anna Marie (Anna) (*1918-01-30 †1967-11-30)

 

 

__________
Updated by Daniel Stieger (4 December 2005)