Suchresultat

Verbindung:

Ausgangsperson Daniel Stieger.

Resultat:

Schritt 1: Vater: Stieger Niklaus

Schritt 2: Vater: Stieger August Hermann (August) (*1906-09-09 †1992-01-14)

Schritt 3: Vater: Stieger Johann Wilhelm (Wilhelm) (*1871-10-13 †1927-12-24)

Schritt 4: Mutter: Stieger-Weder Anna Maria (*1830-09-04 †1901-11-11)

Schritt 5: Vater: Benz Joseph ("Hanter") (*1788-08-02 †1862-06-24)

Schritt 6: Kind: Benz Joseph ("Präsidents", "Messmers", "Pflegers") (*1815-02-06 †1850-09-23)

Schritt 7: Kind: Benz Johann Jakob ("Sepplis", "Pflegers") (*1839-10-24 †1919-02-12)

Schritt 8: Partner: Benz-Rohner Katharina (*1841-11-25 †1907-07-20)

Schritt 9: Mutter: Rohner-Wüst Maria Katharina (Katharina, "Weibels") (*1813-11-29 †1886-06-08)

Schritt 10: Vater: Wüst Joseph ("Schreibersepp") (*1788-04-12 †1872-07-06)

Schritt 11: Kind: Wüst Joseph Anton (Anton, "Weibels") (*1810-02-06 †1854-05-25)

Schritt 12: Kind: Wüst Joseph ("Weibelsseplis") (*1838-06-03 †1909-03-12)

Schritt 13: Kind: Wüst Johann Joseph (*1877-02-07 †1943-07-06)

 

 

__________
Updated by Daniel Stieger (4 December 2005)