Suchresultat

Verbindung:

Ausgangsperson Daniel Stieger.

Resultat:

Schritt 1: Vater: Stieger Niklaus

Schritt 2: Vater: Stieger August Hermann (August) (*1906-09-09 †1992-01-14)

Schritt 3: Vater: Stieger Johann Wilhelm (Wilhelm) (*1871-10-13 †1927-12-24)

Schritt 4: Mutter: Stieger-Weder Anna Maria (*1830-09-04 †1901-11-11)

Schritt 5: Vater: Benz Joseph ("Hanter") (*1788-08-02 †1862-06-24)

Schritt 6: Kind: Benz Joseph ("Präsidents", "Messmers", "Pflegers") (*1815-02-06 †1850-09-23)

Schritt 7: Kind: Benz Wilhelm (Johann Wilhelm, "Präsidents", "Alt-Pfleger") (*1843-03-21 †1917-11-21)

Schritt 8: Kind: Benz Josef Hermann (*1880-10-06 †1969-02-05)

Schritt 9: Kind: Mattle-Benz Maria (*1905-10-19 †1986-03-01)

Schritt 10: Partner: Mattle Karl Joseph (Josef) (*1907-08-12 †1992-10-02)

Schritt 11: Mutter: Mattle-Lüchinger Maria (*1879-05-11 †1907-08-25)

Schritt 12: Vater: Lüchinger Johannes (Schörgis, "alt Wirts") (*1844-04-04 †1886-12-10)

Schritt 13: Kind: Lüchinger Johann (*1877-06-28 †1950-12-14)

Schritt 14: Partner: Lüchinger-Tinner Johanna (*1879-09-09)

Schritt 15: Mutter: Tinner-Göldi Johanna (*1855-06-25 †1915-12-12)

Schritt 16: Vater: Göldi Johannes ("Seilerjung") (*1822-01-17 †1906-01-15)

Schritt 17: Vater: Göldi Johannes (Johannes alt) (*1782-03-30 †1848-03-09)

Schritt 18: Vater: Göldi Andreas ("Seilers") (*1739-10-14 †1811-04-27)

Schritt 19: Vater: Göldi Hans ("Stefes") (*1716-12 †1767-03-08)

Schritt 20: Vater: Göldi Andreas (*1683-02)

Schritt 21: Vater: Göldi Andreas (*1652-11 †1724-12-16)

Schritt 22: Vater: Göldi Uli (*1621-08 †1702-12-11)

Schritt 23: Kind: Göldi Martin (*1650-02 †1713)

Schritt 24: Kind: Göldi Adrian (*1696-07)

Schritt 25: Partner: Göldi-Bueler Rosina (*1702-06-25 †1761-08-13)

 

 

__________
Updated by Daniel Stieger (4 December 2005)