Suchresultat

Verbindung:

Ausgangsperson Daniel Stieger.

Resultat:

Schritt 1: Vater: Stieger Niklaus

Schritt 2: Vater: Stieger August Hermann (August) (*1906-09-09 †1992-01-14)

Schritt 3: Vater: Stieger Johann Wilhelm (Wilhelm) (*1871-10-13 †1927-12-24)

Schritt 4: Mutter: Stieger-Weder Anna Maria (*1830-09-04 †1901-11-11)

Schritt 5: Vater: Benz Joseph ("Hanter") (*1788-08-02 †1862-06-24)

Schritt 6: Kind: Benz Joseph ("Präsidents", "Messmers", "Pflegers") (*1815-02-06 †1850-09-23)

Schritt 7: Kind: Benz Johann Jakob ("Sepplis", "Pflegers") (*1839-10-24 †1919-02-12)

Schritt 8: Kind: Benz August (*1884-09-07 †1935-10-01)

Schritt 9: Partner: Benz-Baumgartner Maria Rosina (Rosina) (*1889-11-27 †1979-03-18)

Schritt 10: Mutter: Baumgartner-Schindele Anna Maria (Marie) (*1864-07-01 †1922-06-25)

Schritt 11: Identisch mit: Loher-Baumgartner Anna Maria (Marie) (*1864-07-01 †1922-06-25)

 

 

__________
Updated by Daniel Stieger (4 December 2005)