Suchresultat

Verbindung:

Ausgangsperson Daniel Stieger.

Resultat:

Schritt 1: Vater: Stieger Niklaus

Schritt 2: Vater: Stieger August Hermann (August) (*1906-09-09 †1992-01-14)

Schritt 3: Vater: Stieger Johann Wilhelm (Wilhelm) (*1871-10-13 †1927-12-24)

Schritt 4: Vater: Stieger Johann Jakob (Jakob) (*1835-11-15 †1903-01-24)

Schritt 5: Vater: Stieger Johann Jakob (Jakob) (*1809-07-26 †1880-11-23)

Schritt 6: Vater: Stieger Johannes ("Jung Stiger") (*1777-01-01 †1849-12-05)

Schritt 7: Vater: Stieger Johannes (*1750-06-14 †<1849-12-05)

Schritt 8: Vater: Stieger Johannes (*1715-01-18)

Schritt 9: Vater: Stieger Johannes (*1680-09-10 †1768-09-03)

Schritt 10: Kind: Stieger Jakob (*1727-11-25 †1781-11-24)

Schritt 11: Kind: Stieger Johannes (*1763-02-13)

Schritt 12: Kind: Langenegger-Stieger Anna Maria (*1792-03-20 †1864-01-07)

Schritt 13: Partner: Langenegger Johann Baptist (Baptist, "Sepjokes") (*1786-11-18 †1845-07-06)

 

 

__________
Updated by Daniel Stieger (4 December 2005)